برچسب: آشنایی با انواع بوق های BIOS

آشنایی با انواع بوق های BIOS در هنگام روشن کردن سیستم

آشنایی با انواع بوق های BIOS در هنگام روشن کردن سیستم   مطمئناً شما نیز صدا و بوق‌هایی که هنگام روشن کردن کامپیوتر از درون کیس‌تان به گوش می‌رسد را شنیده‌اید. همگی این بوق ها از جانب مادربورد شما هستند. تفاوت این بوق ها از نوع آن و تعداد آن‌هاست که بیانگر یک مشکل در درون مادربورد است. در این… Read more →